{{-- --}}

Tin tức kiến thức

Đầu tư BĐS ra nước ngoài: Quản không được, cấm dễ xảy ra đầu tư \"chui\"

Theo dự thảo Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Đầu tư thì kinh doanh BĐS là ngành nghề không khuyến khích đầu tư ra nước ngoài. Nhiều ý k..

back top